NIKOLANOVAKOVA.COM -> Curriculum VitaeZivotopis - Curriculum Vitae - Résumé

NIKOLA    NOVAKOVANikola Novakova

Narozena/born/née v/in/ŕ Praze/Prague - Žije a pracuje v CZFORMAL EDUCATION - FORMATION ACADEMIQUE

1995 – 2002         UMPRUM, atelier malby Prof. Pavla Nešlehy

1991  –  1995           Výtvarná škola Václava Hollara v Praze
SAMOSTATNÉ VÝSTAVY - PERSONAL SHOWS - EXPOSITIONS INDIVIDUELLES


2013         altrArte, Venezia, <<Colori i Forme di un'artista Praghense >>
         
                << Cocotte-Minute>>, Praha 3 - Vinohrady

                << Sveraz Bukovského Lovu>>, Praha  1 - Mala Strana


2012       Zlata Stika, Kolin, <<Mariasky>>;

2011        Galerie Dolmen, Praha, <<Lotus Days>>;           

2010          Galerie Havelka, Praha « Uruguay, Uruguay »; .

2007         Alex Int., Praha, « Obrazy »; Katalog.

2005         Galerie Louvre, Praha: « Letem »

2004            Galerie Litera Praha, « Letní Bourka  »

2002         Diplomová práce UMPRUM Praha

2000            Galerie Mesíc ve dne, Ceské Budejovice 

                       Šemánovice (spolu s/with/avec  Klárou Stodolovou)

1999             P.E.N. Club, Praha

                       Galerie Gema, Praha
SPOLECNÉ VÝSTAVY - JOINT SHOWS - EXPOSITIONS COLLECTIVES

          

2005            Matsuyama, Saibu Galerie; Katalog.

2004            Yokohama, Mestská Galerie; Katalog.

2002            Galerie Gambit, Praha

                    « Typický Obraz », Galerie Mánes, Praha; Katalog.

                     1. Salon mladých umelcu, Galerie Rozehnal, Praha

2001             « Projekt Továrna », Techo Praha; Katalog.

2000             Portrét 2000, Galerie u Bílého jednorožce, Klatovy; Katalog.

1999              Nemocnice Motol, Praha

1996              “Mladí a neklidní”, Galerie Umení, Karlovy Vary; Katalog.

 

Clic! ->> Contact! 

ACCUEIL/HOME    OBRAZY/PAINTINGS/PEINTURES  KARTY/CARTES   AIR/O-H˛O     CHAOS     CONTACT      PLANT(E)S     PORTRAITS    KRESBY


Café associatif


La Fuite


Vichy§


Webmaster

w e b m a s t e r